Societate in reorganizare judiciara din 24 iulie 2019
         
                  
Termeni si condţii  
Condiţii şi prevederi legale 
                        Prin accesarea www.icpet-ga.ro, denumit in continuare domeniu, acceptaţi condiţiile şi prevederile legale prezentate mai jos. Vă rugăm să parcurgeţi cu atenţie aceste paragrafe. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste condiţii şi prevederi legale, nu puteţi solicita nici o obligaţie din partea S.C. ICPET-GA S.A. şi vă rugăm să nu accesaţi acest domeniu.
 
 Confidenţialitate
              S.C. ICPET-GA S.A. apreciază şi salută interesul  dumneavoastră  pentru oferta  noastră de servicii şi pentru domeniul nostru pe Internet - www.icpet-ga.ro. Este important, pentru noi, să aveti certitudinea siguranţei şi a confortului, in momentul vizitării domeniului nostru pe internet, viaţa dumneavoastră privată fiind protejată şi respectată conform legislaţiei. Cu toate acestea vor fi situaţii când s-ar putea sa fie nevoie de datele dumneavoastră personale de identificare. Dacă ne oferiţi, de bună voie, aceste date pentru a solicita la rândul dumneavoastră informaţii suplimentare despre noi, S.C. ICPET-GA S.A. va colecta si stoca aceste contacte intr-o bază de date. Astfel putem transmite, personalizat, informaţiile suplimentare solicitate, obţinând in acelasi timp un indicator asupra căror subiecte din domeniu interesul vizitatorului este mărit. Datele de identificare nu vor fi făcute publice şi nu vor fi utilizate in sensul prejudicierii persoanei fizice la care fac referire.  
Dreptul de autor si marca inregistrată 
                     Dreptul de autor asupra conţinutului acestui domeniu revine S.C. ICPET-GA S.A., Soseau Berceni, Nr. 4, Bucuresti, Sector 4, România, Cod postal 041919. Toate drepturile sunt rezervate, insă domeniul este public. Informaţiile conţinute, inclusiv: text, grafice, planuri, marca societăţii, imagini, date prelucrate sunt proprietatea S.C. ICPET-GA S.A. şi sunt protejate prin legile locale (legea dreptului de autor şi legi conexe) şi internaţionale specifice. Copierea, redistribuirea, decriptarea, spargerea de cod, blocarea in funcţionare, violarea drepturilor de acces a oricărei parţi componente a domeniului este strict interzisă. Autorizarea traducerii in alte limbi straine, a publicării unor fragmente şi/sau a adaptării unor informaţii conţinute in acest domeniu se face in mod expres numai cu acordul, in scris, al SC ICPET-GA SA (face excepţie utilizarea in interes particular in scopuri non-comerciale).  
Lipsa garanţiilor. Sugestii   
                     Domeniul poate conţine legaturi cu alte domenii. Oferim aceste legături doar ca o facilitate pentru vizitatori, includerea acestei conexiuni nepresupunând acordul proprietarului. S.C. ICPET-GA S.A. nu controlează, nu verifică şi nu monitorizează aceste domenii şi nu va putea fi făcut responsabil de stricăciuni cauzate prin navigarea in acest domeniu sau in alte domenii aflate in legatura, de către nici o parte (ex. intreruperea afacerii/proiectului, pierderea unor programe, informaţii etc.). S.C. ICPET-GA S.A. nu oferă garanţii referitoare la oricare alt domeniu ce poate fi accesat prin domeniul său. Depinde de dumneavoastră luarea unor masuri de siguranţă astfel incat orice informaţie selectaţi pentru uz personal să nu conţină virusi. Informaţiile existente in acest domeniu pot fi modificate oricand fară notificări prealabile. Prin transmiterea de către dumneavoastră a oricarui tip de informaţie – referate tehnico-stiintifice, soft-uri, planuri etc. – permiteţi utilizarea, reproducerea, modificarea şi/sau difuzarea de către S.C. ICPET-GA S.A., fiind de asemenea de acord cu preluarea de către noi a know-how-ului, conceptelor ştiintifice etc. Orice alte drepturi nespecificate aici ne sunt rezervate.
 Intrebări la:  apasă aici


S.C. ICPET-GENERATOARE ABUR S.A. Adresa: Sos. Berceni Nr. 104, Sector 4, Bucuresti, ROMANIA Cod postal: 041919
Telefon nr.: (+4021) 319.43.32*; (+4021) 319.43.48 Fax nr.: (+40.21) 314.90.58
e-mail: boilers@icpet-ga.ro, office1@icpet-ga.ro, office2@icpet-ga.ro
http://www.icpet-ga.ro

Copyright © 2005-2019
Termeni si conditii