Societate in reorganizare judiciara din 24 iulie 2019
         

                   
Anunturi importante pentru actionari
       
► DATE DE IDENTIFICARE

       Societatea Comercială ICPET - GENERATOARE ABUR S.A.
       Număr de ordine în registrul comerţului: J40/18840/2004
       Cod fiscal: RO 16951886
       Capital social: 250893 lei
      Structura acţionariatului:  Societate cu capital privat 100%; acţiunile fiind deţinute de către salariaţii societăţi.
       Adresa:  041919 - BUCUREŞTI, Şos. Berceni nr. 104,  Sector 4
       Telefon:   ++4021.319.43.32 (centrala telefonică)
                        ++4021.319.43.48 (secretariat)
       Fax:         ++4021.314.90.58

► ECHIPA MANAGERIALĂ
       Administrator Special - Dr. Ing. Ilie Gica

       Telefon 0731836927

       Manager Departament Proiecte - Ing Aurelia Bostina

       Telefon 0731836926

       Contabil Şef - Ec.Maria Bretan

       Telefon 0722433170

 
► ISTORIC
       ⇒ 1966 S-a înfiinţat Centrul de Cercetare şi Proiectări Cazane - CCPC - Bucureşti prin desprinderea unei părţi a serviciului de proiectare din cadrul uzinei Vulcan Bucureşti si comasarea cu Institutul de Energetică al Academiei Române.
       ⇒ 1967 S-a înfiinţat şi Institutul de Cercetare şi Proiectare Echipamente Termoenergetice (ICPET) Bucuresti, cu domeniul de activitate: turbine de abur şi echipamente auxiliare.
       ⇒ 1970 CCPC, ICPET şi Institutul de Energetică al Academiei Române fuzionează sub numele de Institut de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Echipamente Energetice (ICSITEE) Bucureşti.
       ⇒ 1970 - 1991 ICSITEE Bucureşti funcţionează continuu, schimbându-şi denumirea prin reorganizări succesive, reluând în final denumirea ICPET.
       ⇒ 1991 ICPET Bucureşti se transformă în S.C. ICPET S.A. Bucureşti, societate comercială pe acţiuni. Societatea era structurată pe patru domenii independente: Divizia Cazane, Divizia Turboagregate, Divizia Cercetare şi Divizia Protecţia Mediului.
       ⇒ 1993 Divizia Cercetare iese din S.C. ICPET S.A. ca entitate independentă.
       ⇒ 1994 S.C. ICPET S.A. se privatizează prin metoda MEBO şi se organizează în trei divizii: Divizia Cazane, Divizia Turboagregate şi Divizia Protecţia Mediului.
       ⇒ 2004 S.C. ICPET S.A. se divizează în trei societăţi comerciale independente:
        ◘ S.C. ICPET - GENERATOARE ABUR S.A.
        ◘ S.C ICPET TURBO S.A.
        ◘ S.C. ICPET ECO S.A.

 CINE SUNTEM ASTĂZI
ICPET - GENERATOARE ABUR S.A.:
         ◊ aplică un sistem de management integrat calitate - mediu certificat, conform standardelor ISO 9001şi ISO 14001, de Socoietatea Română de Asigurarea Calităţii - SRAC si  IQNET.
         ◊ este autorizată de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de ridicat - ISCIR - pentru verificari tehnice în utilizarea pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a cazanelor de abur şi de apa fiartă.
         ◊ are personal tehnic de specialitate, atestat ISCIR, pentru avizarea documentaţiilor tehnice:
                    □ de instalare a instalatiilor sub presiune (RADTA)
                    □ preliminare de montare/reparare a instalaţiilor sub presiune (RADTP)
                    □ de automatizări (RADTA)
                    □ pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fiarbinte (RADTE)
                    □ are personal tehnic de specialitate, atestat MEC, pentru verificarea proiectelor.
Ingineria şi consultanţa tehnică se fundamentează pe:
         ◊  un sistem propriu de standarde de firmă care sistematizează intregul "know-how" acumulat de la înfiinţare şi până în prezent şi din colaborarea cu firme străine de prestigiu;
         ◊ o puternică bază de date formată din game multiple de proiecte şi documentaţii pentru:
                    □ generatoare de abur energetic cu parametrii cuprinşi între 50…1100 t/h; 40…192 bar; 400…540ºC, cu / fară supraîncălzire intermediară şi funcţionând pe toate tipurile de combustibili fosili;
                    □ generatoare de abur industrial cu parametrii cuprinşi între 0,2… 30 t/h; 8…40 bar; abur saturat … 350ºC, funcţionând pe toate tipurile de combustibili fosili;
                    □  generatoare de apă fierbinte, funcţionând pe toate tipurile de combustibili şi destinate centralelor termice ori platformelor industriale, capacitatea de 25 … 100 Gcal/h;
                     □ generatoare de abur specializate utilizate în procese industriale, cu parametrii cuprinşi între 2,5…120 t/h; 8…100 bar; abur saturat…525ºC, funcţionând pe combustibili reziduali: gaz furnal, gaz de cocserie, gaz de cracare catalitica, leşii negre, deşeuri de lemn / de in / de canepa, celolignină etc.;
                     □ generatoare de abur recuperatoare utilizate în procese industriale, cu parametrii cuprinşi între 3,4…174 t/h; 8…108 bar; abur saturat … 530ºC, utilizând caldura gazelor reziduale necombustibile rezultate din procese chimice, petrochimice, metalurgie neferoasă etc.;
                    □  generatoare speciale de abur, cu parametrii cuprinşi intre 0,2… 40 t/h; 40 … 70 bar; abur saturat … 450ºC, destinate şantierelor, câmpurilor de sonde, căilor ferate, navelor marine etc.;
                    □ supraîncălzitoare independente, funcţionând pe gaze naturale şi păcură
                    □  mori de cărbune pentru lignit şi huilă cu debite cuprinse între 5 … 97 t/h;
                    □ arzătoare pentru lignit, huilă, şisturi bituminoase;
                    □  arzătoare pentru hidrocarburi, cu debite cuprinse între 21 kg/h (25m3N/h)…3500 kg/h (3900 m3N/h); o arzătoare de cărbune pulverizat de tip fantă şi turbionare;
                    □  arzătoare pentru combustibili reziduali;
                    □  preîncălzitoare de aer rotative (tip Ljungström) cu suprafeţe schimbătoare de caldură cuprinse între 5300…41900 m2;
                    □ preîncălzitaore de aer cu abur;
                    □  suflătoare de funingine destinate instalaţiilor de curăţire ale suprafeţelor schimbătoare de caldură ale generatoarelor;
                    □  instalaţii auxiliare pentru cazane: degazore, expandoare, rezervoare etc.;
                    □  instalaţii de automatizare pentru toată gama de instalaţii tehnologice specificate mai sus.
         ◊  aplicarea codurilor de securitate tehnică recunoscute: Directiva 2014/68/UE (HG nr.123/2015), ISCIR, ASME, TRD, AD-Merkblätter, BSI, AFNOR, Eurocod 3.
         ◊  utilizarea de software:
                    □ de aplicaţii generale: Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008/2012, MS Office 2007;
                    □ de proiectare: de tip AUTODESK;
                    □ de calcul: PROBAD, ROBOT Millenium, ALGOR, KED - Calcul termic;
                    □ de limbaje de programare pentru dezvoltarea programelor de aplicaţie.

 ICPET - GENERATOARE ABUR S.A. este, în prezent, partener agreat şi furnizor de servicii acceptat pentru:
         ◊ Producătorii din România: VULCAN S.A., ENERGOMONTAJ S.A., ROMELECTRO S.A. Bucureşti, ISPE S.A. Bucureşti, ENERGOUTIL CONTACT S.A. Bucureşti, TECHNO MONTAJ S.R.L. Braşov, MECANOENERGETICA S.A. Drobeta - Turnu Severin, COMTERM S.A. Buzău, ICMA S.R.L. Piteşti, TECNOSERVICE S.A. Bucureşti, ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMÂNIA, ROMINSERV S.A. etc.
         ◊ Proprietarii de instalaţii sub presiune din România: Complexul Energetic Oltenia S.A. (SE Rovinari, SE Turceni, SE Craiova II, SE Isalnita), Electrocentrale S.A. Bucureşti, Dalkia Termo Prahova S.R.L., TERMOELECTRICA, PETROBRAZI S.A., ARPECHIM S.A., LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA, RAAN Sucursala ROMAG TERMO Drobeta Turnu Severin, COLTERM S.A. Timişoara, Electrocentrale Galaţi S.A. SCUT Giurgiu S.A., CET Arad S.A., CET Govora S.A., SE Paroşeni, CET Brăila S.A., Termica S.A. Suceava, GA PRO CO CHIMICALS S.R.L. Săvineşti, CET Palas Constanţa, CET Iaşi etc.;
         ◊ Firme străine în domeniul echipamentelor termoenergetice: ALSTOM Power (Franta), ALSTOM Energy Systems G.m.b.H (Germania), Deutsche Babcock Energy (Germania), SIEMENS AG (Germania), Mitsui Babcock Energy Ltd. (Anglia), FLS miljø (Danemarca), ANSALDO SpA (Italia), SEU SCHENKEL AG (Germania), NEM HENGELO (Olanda), BIOENER (Danemarca), HS Energieanlagen (Austria), WATERLEAU (Belgia), Keppel Seghers (Germania), Viser & Smit Hanab (Olanda), Babcock & Wilcox Volund (Danemarca), Vyncke (Belgia), China Coal etc..


S.C. ICPET-GENERATOARE ABUR S.A. Adresa: Sos. Berceni Nr. 104, Sector 4, Bucuresti, ROMÂNIA Cod postal: 041919
Telefon nr.: (+4021) 319.43.32*; (+4021) 319.43.48 Fax nr.: (+40.21) 314.90.58
e-mail: boilers@icpet-ga.ro, office1@icpet-ga.ro, office2@icpet-ga.ro
http://www.icpet-ga.ro

Copyright © 2005-2019
Termeni si conditii