Societate in reorganizare judiciara din 24 iulie 2019
► INGINERIE / PROIECTARE

        ◘ Calcule de inginerie specifice cazanelor
               ⇒ calcule termice
               ⇒ calcule de circulatie
               ⇒ calcule de rezistenta la presiune interioara a partilor sub presiune
               ⇒ analiza componentelor de cazane supuse la solicitari termomecanice prin metoda elementului finit (prin colaborare)
               ⇒ calcule de pierderi de presiune pe circuitele aer - gaze de ardere
               ⇒ calcule de elasticitate conducte (prin colaborare)
               ⇒ calcule de rezistenta structuri metalice de sustinere
               ⇒ analiza structurilor metalice de sustinere supuse la solicitari termomecanice prin metoda elementului finit
        ◘ Proiectare inginerie de baza
        ◘ Proiectare inginerie de detaliu
        ◘ Documentatii tehnice pentru lucrari de investitii
               ⇒ studii de prefezabilitate
               ⇒ studii de fezabilitate
               ⇒ proiecte tehnice
               ⇒ detalii de executie
        ◘ Documentatii tehnice pentru lucrari de retehnologizare
        ◘ Documentatii tehnice pentru lucrari de modernizare
        ◘ Documentatii tehnice pentru lucrari de reabilitare
        ◘ Documentatii tehnice pentru lucrari de instalare/montare
        ◘ Documentatii tehnice pentru lucrari de reparare
        ◘ Documentatii tehnice pentru reducerea emisiilor de NOx
        ◘ Proiectare instalatii de automatizare
        ◘ Teme de automatizare
        ◘ Teme pentru proiectarea fundatiilor cazanelor
        ◘ Documentatii tehnice pentru incadrarea in centrala
        ◘ Documentatii tehnice de insotire (de exploatare)
        ◘ Manuale de operare
        ◘ Documentatii tehnice pentru lucrari de demontare


S.C. ICPET-GENERATOARE ABUR S.A. Adresa: Sos. Berceni Nr. 104, Sector 4, Bucuresti, ROMANIA Cod postal: 041919
Telefon nr.: (+4021) 319.43.32*; (+4021) 319.43.48 Fax nr.: (+40.21) 314.90.58
e-mail: boilers@icpet-ga.ro, office1@icpet-ga.ro, office2@icpet-ga.ro
http://www.icpet-ga.ro

Copyright © 2005-2019
Termeni si conditii